Yhdistyksen tavoitteet KAUDELLA 2023-2024

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2023 – hyväksytty vuosikokouksessa 19.2.2023

TAVOITETOIMENPITEET
Yhdistyksen hallinto
Luodaan yhdistykselle pitkän tähtäimen suunnitelma   
– Järjestetään yksi suunnittelupäivä, jossa yhdessä jäsenistön kanssa keskustellaan yhdistyksen pitkän tähtäimen tavoitteista emonkasvatuksen, koulutuksen, viestinnän ja talouden osalta.
– Emonkasvatuksen osalta määritellään ja kirjataan sekä laadulliset että määrälliset tavoitteet seuraaviksi viideksi vuodeksi. Tavoitteita tarkennetaan vuositain.
– Laaditaan toimintamalli tumman mehiläisen emonkasvattajien ja rodun suojelijoiden välisestä säännöllisestä yhteistyöstä.
– Jäsenkyselyn toteuttaminen.
Yhdistyksen talous– Tuloina jäsenmaksut ja mahdollinen julkinen tuki.
– Tumma mehiläinen on mukana LUKEn geenivaraohjelmassa.
– Noin 1 000 euroa saatavissa vastikkeellisesti Nordens Archilta vuonna 2023, johon kuuluu mm. Youtube video.
– LUKEn/Ruokaviraston/ELY-keskuksen kautta pyritään saamaan rahoitusta emonkasvatukseen ja puhdasrotuisuuden seurantaan.
– Markkinoidaan mahdollisuutta liittyä kannatusjäseneksi sopiville yhteistyötahoille.
Etsitään yhdistykselle pitkäjänteisempää rahoitusta.   Saatetaan tulokselliseen loppuun yhdessä SML:n kanssa neuvottelu ministeriössä pysyvän rahoituksen saamisesta suojelutyöhön osana alkuperäisrotujen säilyttämistä.
Markkinoidaan mahdollisuutta liittyä kannatusjäseneksi sopiville yhteistyötahoille.
Levitetään tietoa tumman mehiläisen ominaisuuksista ja hoidosta   – Kehitetään edelleen Tumman Mehiläisen Hunajan -tuotemerkin ulkoasua ja markkinointia.
– Kerrotaan Mehiläinen-lehdessä ja muissatiedotusvälineissä sekä koulutustilaisuuksissa tummasta mehiläisestä ja sen hoidosta.
– Jatketaan nuorisotoimintaa.
Edistetään tumman mehiläisen tutkimus- ja jalostustyössä– Osallistutaan vuonna 2023 pohjoismaisen tumman mehiläisen suojeluun, rotuominaisuuksiin ja käyttäytymiseen liittyvään pohjoismaiseen yhteistyöhön, jota koordinoi norjalainen NordGen – Nordiskt Genresurscenter.
– Osallistutaan Beebreed ohjelmaan ja arvostellaan emoja. Pyritään hankkimaan arvostelijoita.
– Hankitaan Ruotsista emoja sukusiitoksen estämiseksi.
– Osallistutaan SICAMM kokoukseen 2023 mikäli se järjestetään.
Puhdasparitusasemien toimintaNykyisten puhdasparitusasemien toiminnan varmistaminen ja kehittäminen (3+1 saarta ja 1 metsä).Käytössä on neljä puhdasparitusasemaa (4 saarta: Pakinaisten saari, Bodön saari, Pentalan saari. 1 metsä: Kestilän ja Kirkonmaan asema)
– Laaditaan puhdasparitusaseman hoitajan ja käyttäjän yhteistyösopimuksen pohja, jossa on huomioitu tärkeät sovittavat asiat, mutta joista yhteistyökumppanit päättävät keskinäisesti.
Koulutetaan tummien emojen kasvattajia  Tehostetaan yhdistyksen viestintää – Ohjataan kasvattajia keinosiemennyskoulutukseen.
– Koulutetaan emonkasvattajia siipianalyysin ja keinosiemennyksen käytössä.
– Mahdollisuuksien mukaan järjestetään vierailu Lurössä. 
Tehostetaan yhdistyksen viestintää– Lisätään yhteistyötä muiden mehiläisrotujen hoitajien kanssa.
– Kasvatetaan jäsenmäärää.
– FB- ja kotisivujen hoitovastuu siten, että hoitajan vastuulla on tasapuolisesti edistää koko alan ja tarhaajien tunnettavuutta.
– Tuotetaan infotilaisuuksissa käytettävää suojelutyötä ja Tumman Mehiläisen Hunajaa koskevaa markkinointimateriaalia.
– Kehitetään nettisivuja ja videoiden tekoa.