Kansainvälinen yhteistyö

Pohjoismaista mehiläisrotua elvytetään ja jalostetaan useimmissa Euroopan maissa. Pisimmällä tumman mehiläisen suojelutyössä ollaan Ruotsissa, Irlannissa ja Sveitsissä. Myös monessa muussa maassa toiminta kasvaa nopeasti.  Kiinnostus lisääntyy vuosi vuodelta. Eri maissa on erilaisia organisaatioita tumman mehiläisen suojelutyössä. Näiden kattojärjestö on nimeltään Sicamm (Societas Internationalis pro Conservatione Apis melliferae melliferae).  www.sicamm.org

Sicamm järjestää joka toinen vuosi jossakin jäsenmaassa kongressin toiminnassa mukana oleville järjestöille. Seuraava kongressi on heinäkuussa 2018 Suomessa, Hämeen Ammattikorkeakoulun Mustialan oppilaitoksessa.  Opintomatka tehdään myös Naantaliin, Pakinaisten tummien mehiläisten puhdasparitusasemalle ja tutustutaan Kultarannan puutarhassa sijaitsevaan pohjoismaisten tummien mehiläisten tarhaan.  http://sicamm.org/NextConf.html

Suomalaiset Pohjoismaisen tumman mehiläisen hoitajat tekevät tiivistä yhteistyötä muiden pohjoismaisten yhdistyksien kanssa.  Erityisen tiivistä yhteistyö on ollut Ruotsin NordBi järjestön kanssa, jolta on esimerkiksi saatu osaamista mehiläisten siipianalyysin teossa. Siipianalyysin avulla voidaan selvittää mehiläisen rotupuhtaus, mikä on tärkeää alkuperäisrodun suojelutyössä.  www.nordbi.se

Vuonna 2016 käynnistyi pohjoismaisen tumman mehiläisen suojeluun, rotuominaisuuksiin ja käyttäytymiseen liittyvä pohjoismainen yhteistyö, jota koordinoi norjalainen NordGen – Nordiskt Genresurscenter. Tässä yhteistyössä suomalaiset ovat mukana.  www.nordgen.org

Yhteistyö ja verkostoituminen ovat tähän asti olleet yksittäisten harrastajien varassa, mutta tämän vuoden alussa perustettu Suomen Tumman Mehiläisen Hoitajat -yhdistys on jatkossa hyvä kanava yhteistyölle. Suomen Tumman Mehiläisen Hoitajat -yhdistyksen toimintasuunnitelmassa on mainittu, että tuetaan tummaa mehiläistä koskevaa tutkimusta ja tehdään tumman ja italialaisen mehiläisen keruukäyttäytymisen vertailua. Tällöin voitaisiin saada tietoa siitä, lentävätkö ne eri aikoina vuorokaudesta ja pölyttävätkö ne eri kasveja.  Tämä hyödyttäisi mehiläisten käyttöä pölyttäjinä.