Emokasvatus

Oma jalostusohjelma

Yhdistys vuosikokouksesaan 11.5.2021 hyväksyi oman jalostusohjelman kaudelle 2021-2024.

Tumman mehiläisen jalostusohjelma Kausi 2021-2024

Tavoitteet

 • Tumman mehiläisen perimän laajana pitäminen ja suojaaminen risteytymisiltä muiden rotujen kanssa.
 • Säilymiselle tärkeiden ominaisuuksien jalostaminen: varroan sieto, taudin kestävyys
 • Tärkeä on myös, että mehiläisen ominaisuudet ovat sellaiset, että hoitajat voivat niitä pitää: säyseys, parveiluhitaus.

Keinot tavoitteihin pääsemiseksi

 • Emon kasvatus, parittaminen:
  • Emot kasvatetaan puhdasrotuisista vanhemmista. Myös kuhnuriemot ovat puhdasrotuisia, kuhnuriemo voi kyllä olla ristetynyt, eli sen tyttäret voivat olla risteymiä, eivätkä ne siten käy emonemoiksi.

Keinot haluttuihin parittumisiin:

 • Saariparitusasemat: mantereella riittävän kaukana muista mehiläisistä olevat parituspaikat.
 • Keinosiemennys

Polveutumisista pidetään kirjaa, sekä emoista että kuhnuriemoista.
Kuhnurit: Koska kanta on pieni eikä haluttua perimää haluta hukata, ei valinnan tule olla kovin jyrkkää. Perimän laajana pitämisen takia ei kuhnuriemojen tarvitse tai tule olla sisaremoja. Mahdollisuuksien mukaan kuhnuriemojen ei tule olla sukua paritettaville emoille

Arvostelu

Parittumisen arviointi: DNA-analyysi, siipianalyysi, väri

Jalostustavoitteiden arvostelu: Samassa tarhauksessa ainakin 2 sisaremoryhmää, joissa vähintään 4 mutta mieluummin 6 emoa

Arvosteltavat ominaisuudet:

Hunajasatokorjattu sato+ pesiin jäävä hunaja
Säyseysarvostellaan pesäkäynneillä, asteikko 1-4 (1 = huonoin, 4 = paras), käytetään myös väliarvioita (esim. 2+, 2 ½)
Parveiluhalu4: ei mitään parveilumerkkejä, 1 parvi lähtenyt, 2-3 on tarvinnut jotain toimenpiteitä
Kakuilla pysyminenjuokseminen on tummien ominaisuus, joten siitä ei pyritä eroon ja tavoitella arviota 4
Varroan ja taudin sietotärkein ominaisuus, kun pyritään pääsemään eroon punkkikäsittelyistä tai ainakin vähentämään niitä

Varroankestävyyteen vaikuttavia ominaisuuksia ovat punkkisten kennojen tunnistaminen ja avaaminen, jälkeläisettömät punkit, sikiökauden pituus ja punkkien sukiminen aikuista mehiläisistä. Arvosteluohjelmaan kuuluvat näihin ominaisuuksiin sidoksissa olevat punkkitesti ja aikuisten mehiläisten punkkikannan mittaus heinäelokuussa sekä talvehtimisen arviointi. Jatkossa mukaan voi tulla jälkeläisettömien punkkien laskenta.
Neulatesti tehdään mieluiten kahdesti hajonnan pienentämiseksi, alkukesällä helpompi tehdä, kun pesä ei ole vielä korkea. Aikuiset mehiläiset voidaan tutkia joko pölysokerilla tai pesemällä, mehiläiset voidaan ottaa myös hunajaosastosta.
Arvostelutulokset toimitetaan www.BeeBreed.eu järjestelmään. Jossain vaiheessa koulutuksen jälkeen arvostelijat voinevat tallentaa lukunsa suoraan.

Kantakirja, polveutuminen

Emojen polveutumisesta pidetään kirjaa, jonka pohjalta voidaan laatia kantakirja.
Kantakirja sisältää polveutumisen lisäksi myös arvion jalostusarviosta, joka muodostuu emon omasta ja tyttärien arvostelujen tuloksena.
Kantakirjaus edellyttää myös puhdasrotuisuutta, mikä todetaan polveutumistietojen ja tarvittaessa siipianalyysi- ja DNA-tutkimuksin


Emokasvattajat ja jalostajat

Vuonna 2023 tumman mehiläisen emoja kasvattavat kaupallisesti seuraavat yhdistyksen jäsenet:

 • Markku Pöyhönen, Tuusula, moyhonen(at)kolumbus.fi, puh. 050 412 5119
 • Mika Laitinen, Pöytyä
 • Stan Jas, Stanin Hani, Espoo, info(at)staninhani, puh. 0414 902 126
 • Taipaleenmäki Jorma, Kempele, jorma.tmaki(at)gmail.com, puh. 040 019 8936
 • Tiittanen Joni, Turku, joni.tiittanen(at)farmertobee.fi, puh. 040 041 1174 – luomutarhaus (FI-EKO-102)

Myös jotkut muut jäsenet kasvattavat tumman mehiläisen emoja omiin tarpeisiin. Hekin osallistuvat aktiivisesti tumman mehiläisen jalostusohjelmaan käyttöönottoon, esim. toisten kasvattajien emojen arvosteluun.