Ajankohtaista

Vuosikokous 2024 / General Assembly 2024

Lauantaina 9.3.2024 Raisiossa pidetään yhdistyksen vuosikokous, johon voidaan osallistua myös etäyhdeydellä. Lisää tietoa Tapahtumat sivusta.

________________________________

Tumman mehiläisen seminaari

Yhdistys järjestää tumman mehiläisen seminaarin lauantaina 7.10.2023 klo 9-17
Paikka: Naantali Spa & Hotel, naantalispa.fi , Matkailijantie FI-21100 Naantali
Alustava ohjelma:

Klo 9.00 Tulokahvit
9.30 Seminaarin avaus
9.40 Tumman mehiläisen suojelutyön tukeminen EU/Cap rahoituksella 2023-24
10.00 Luke:n tilanne tumman mehiläisen osalta
10.30 Itävallan tumman mehiläisen suojelutyö
12.00 Lounas
13.00 Tumman mehiläisen kantakirja ja ylläpitäminen
13.45 Suomen tumman mehiläisen arvostelu 2024
15.00 Kahvit
15.30 Siipianalyysin läpikäyminen & Käytännön kokemuksia tumman mehiläisen hoitamisesta
16.50 Seminaarin päätös

Seminaariin voivat osallistua myös Zoom-linkillä kiinnostunneita, jotka rekisteröivät seminaariin etukäteen.
Ilmoittautumiset pyydetään 22.9. mennessä sähköpostiin info@tummamehilainen.fi

Seminaari tuetaan Ruokaviraston hallitseman mehiläishoitotuen avulla. Yhdistys on tuen saaja vuosina 2023-2024.

________________

25.2.2023

Yhdistyksen vuosikokouksessa Turussa 19.2.2023 :

  • Valittiin uudeksi puheenjohtajaksi Markku Pöyhönen.
  • Uusittiin hallituksen jäsenet. Lue lisää sivulla Yhdistyksen hallinto.
  • Jäsenmaksun suuruudeksi päätettin 30 euroa ja kannatusjäsenmaksun suuruudeksi vähintään 100 euroa. Nämä jäsenmaksut ovat voimassa jäsenille v. 2014 alusta.
  • Päätettiin, että tuleva hallitus päättää toimintatavasta mehiläishoitotuen hakemuksen suhteen Ruokavirastolle.

__________________

11.2.2023

Suomen Tumman Mehiläisen Hoitajat ry.

VUOSIKOKOUS 2023 ESITYSLISTA
Aika: Sunnuntai 19.2.2023 klo 12.00
Paikka: ABC-asema, Koulukatu 29, 20100 Turku ja etäyhteys

ASIAT
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. EU-tukihakemus ja Luken geenivaraohjelman tuki
6. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto
7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille
vastuuvelvollisille
8. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun ja kannatusjäsenen
maksun suuruus
9. Valitaan puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet
10. Valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö
11. Muut asiat
12. Kokouksen päättäminen

Jos haluat osallistua yhdistyksen vuosikokoukseen etänä, niin ilmoitathan sähköpostiosoitteesi osoitteeseen info@tummamehilainen.fi. Sinulle laitetaan Teams-kokouslinkin.

________________________

31.5.2021

Yhdistyksen vuosikokous järjestettiin etäyhteydellä 11.5.2021.

Kokouksessa päätettiin seuraava:

Hallituksen tämän hetkinen kokoonpano:
Puheenjohtaja Lassi Kauko
Uudet jäsenet Erkki Aro, Pentti Pietilä ja Leena Hirvonen.
Entisistä jatkavat Markku Pöyhönen, Jorma Taipaleenmäki ja Stanislav Jaš
Varajäsenet: Johanna Haijanen, Sirpa Hagström Suojanen, Jyrki Suojanen, Raija Haataja-Nurminen, Mika Laitinen ja Lauri Ruottinen.

Johtokunta sai valmisteltavaksi useita asioita:

  • mustan mehiläisen hunajaetiketin suunnittelun siten, että se on rekisteröitävissä,
  • oman suojeluohjelman rahoituksen hankkimisen EU:n osittain rahoittaman Suomen mehiläishoito-ohjelman uudella rahoituskaudella 2023-2027,
  • Suomen tumman mehiläisen jalostusohjelma, joka on tällä hetkellä ainoa mehiläisjalostusohjelma koko Suomen mehiläishoitoalalla.

Jäsenmaksu pysyy edelleen 25 EUR/vuosi.