Ajankohtaista

25.2.2023

Yhdistyksen vuosikokouksessa Turussa 19.2.2023 :

  • Valittiin uudeksi puheenjohtajaksi Markku Pöyhönen.
  • Uusittiin hallituksen jäsenet. Lue lisää sivulla Yhdistyksen hallinto.
  • Jäsenmaksun suuruudeksi päätettin 30 euroa ja kannatusjäsenmaksun suuruudeksi vähintään 100 euroa. Nämä jäsenmaksut ovat voimassa jäsenille v. 2014 alusta.
  • Päätettiin, että tuleva hallitus päättää toimintatavasta mehiläishoitotuen hakemuksen suhteen Ruokavirastolle.

__________________

11.2.2023

Suomen Tumman Mehiläisen Hoitajat ry.

VUOSIKOKOUS 2023 ESITYSLISTA
Aika: Sunnuntai 19.2.2023 klo 12.00
Paikka: ABC-asema, Koulukatu 29, 20100 Turku ja etäyhteys

ASIAT
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. EU-tukihakemus ja Luken geenivaraohjelman tuki
6. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto
7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille
vastuuvelvollisille
8. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun ja kannatusjäsenen
maksun suuruus
9. Valitaan puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet
10. Valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö
11. Muut asiat
12. Kokouksen päättäminen

Jos haluat osallistua yhdistyksen vuosikokoukseen etänä, niin ilmoitathan sähköpostiosoitteesi osoitteeseen info@tummamehilainen.fi. Sinulle laitetaan Teams-kokouslinkin.

________________________

31.5.2021

Yhdistyksen vuosikokous järjestettiin etäyhteydellä 11.5.2021.

Kokouksessa päätettiin seuraava:

Hallituksen tämän hetkinen kokoonpano:
Puheenjohtaja Lassi Kauko
Uudet jäsenet Erkki Aro, Pentti Pietilä ja Leena Hirvonen.
Entisistä jatkavat Markku Pöyhönen, Jorma Taipaleenmäki ja Stanislav Jaš
Varajäsenet: Johanna Haijanen, Sirpa Hagström Suojanen, Jyrki Suojanen, Raija Haataja-Nurminen, Mika Laitinen ja Lauri Ruottinen.

Johtokunta sai valmisteltavaksi useita asioita:

  • mustan mehiläisen hunajaetiketin suunnittelun siten, että se on rekisteröitävissä,
  • oman suojeluohjelman rahoituksen hankkimisen EU:n osittain rahoittaman Suomen mehiläishoito-ohjelman uudella rahoituskaudella 2023-2027,
  • Suomen tumman mehiläisen jalostusohjelma, joka on tällä hetkellä ainoa mehiläisjalostusohjelma koko Suomen mehiläishoitoalalla.

Jäsenmaksu pysyy edelleen 25 EUR/vuosi.